Pravna obavijest

Pravna obavijest

Indomio.hr je usluga koju nudi Indomio.hr kompanija. Indomio.hr Kompanija može ponuditi svoje usluge na osnovu uslova korištenja. Posjetilac/korisnik/pretplatnik web stranice treba da ih pažljivo pročita prije nego posjeti ili koristi web stranicu i usluge Indomio.hr. Ukoliko ne prihvatite uslove korištenja, molimo Vas da ne koristite web stranicu.

1. Uvod

Tvrtka Indomio.hr pruža gostima / korisnicima / pretplatnicima pristup bogatoj zbirci usluga, stranica, opcija i / ili sredstava, uključujući razne komunikacijske / informacijske alate i usluge e-trgovine. Indomio.hr uključuje različite vrste oglasa na web stranicama koje kompanija posjeduje. Osim ako nije drugačije navedeno, sve već postojeće, kao i sve nove usluge koje mogu biti uključene Indomio.hr, podliježu sadašnjim uvjetima korištenja. Gost / korisnik / pretplatnik usluga Indomio.hr razumije i prihvaća da su stranice / usluge u cijelosti pružene "kakve jesu" ne postoji odgovornost Add od strane Indomio.hr za pravovremenost, brisanje, pogrešnu dostavu ili neuspjeh za pohranjivanjem podataka korisnika. Gost / korisnik / pretplatnik je odgovoran za dobivanje pristupa uslugama Indomio.hr, te da pristup može uključivati ​​naknade treće strane (kao što su davatelji internetskih usluga ili troškovi konektovanja). Gost / korisnik / pretplatnik je isključivo odgovoran za isplatu tih naknada. Pored toga, gost / korisnik / pretplatnik mora pružiti i isključivo je odgovoran za sve odgovarajuće tehnologije potrebne za pristup uslugama Indomio.hr.

2. Registriranje

Ako se netko želi registrirati na usluge Indomio.hr, suglasan je: a) pružiti istinske, točne, trenutne i potpune informacije o sebi u relevantnim prijavnim obrascima za pristup sadržaju / uslugama Indomio.hr I b) održavati i pažljivo ažurirati svoje podatke o registraciji, kako bi bili istiniti, točni, ažurni i dovršeni.

3. Ponašanje korisnika i pretplatnika

Iako Indomio.hr pruža korisnicima / pretplatnicima potrebnu tehnološku infrastrukturu, kao i sredstva za prijenos, objavljivanje, slanje e-poštom i prijenos sadržaja, međusobno se razumije i prihvaća da su sve informacije, podaci, tekst, grafika, fotografije, slike, videozapisi, poruke ili drugi sadržaj, bilo javno objavljeni ili privatno preneseni, isključiva odgovornost fizičke osobe ili pravne osobe od koje je sadržaj potekao. To znači da je korisnik / pretplatnik isključivo odgovoran za sve sadržaje koje prenosi, postavlja, šalje e-poštom, prenosi ili na drugi način stavlja na raspolaganje putem usluga Indomio.hr. Zbog velikog volumena, nemoguće je Indomio.hr, kontrolirati cjelokupan sadržaj koji su njezini korisnici / pretplatnici objavili u uslugama na web mjestima, tako da Indomio.hr ne jamči točnost, cjelovitost, zakonitost ili kvalitetu takvog sadržaja. Korisnik / pretplatnik to razumije i prihvaća da korištenjem usluge Indomio.hr, može biti izložen sadržajima koji su uvredljivi, nepristojni ili nezakoniti. Ni pod kojim okolnostima kompanija neće Indomio.hr biti odgovorna za bilo kakve greške ili propuste u bilo kojem sadržaju ili bilo kakvom gubitku ili oštećenju bilo koje vrste nastalih uslijed korištenja bilo kojeg sadržaja koji su preneseni, objavljeni, slali e-poštom, prenijeli ili na drugi način stavili na raspolaganje korisnicima / pretplatnicima u uslugama od Indomio.hr. U slučaju da Indomio.hr primi obavijest da neki sadržaj uzrokuje moralnu ili drugu štetu trećoj strani, zadržava pravo odmah ukloniti takav sadržaj i istodobno prekinuti nalog korisnika / pretplatnika koji krši sadašnje uvjete. Korisnici / pretplatnici se slažu da ne koriste usluge Indomio.hr za:

  • Prijenos, objavljivanje, slanje e-pošte, prenošenje ili na drugi način instaliranje sadržaja koji je protuzakonit, štetan, prijeteći, uvredljiv, uznemirujući, klevetnički, vulgaran, nasilan, zlostavljan, rasno, etnički ili na neki drugi način neprikladan, invazivno prema drugoj privatnosti i osobnim podacima Mržnje i / ili bilo koje druge kazneno djelo.
  • Nešto što Nna bilo koji način šteti maloljetnicima.
  • Lažno predstavljanje bilo koje pravne osobe ili fizičke osobe ili lažno navoženje identiteta korisnika / pretplatnika ili obmanjujuće navođenje pripadnosti i / ili suradnje korisnika / pretplatnika s drugim entitetom ili osobom.
  • Krivotvorenje ili na neki drugi način lažno identifikovanje korisnika / pretplatnika, kako bi se prikrilo poreklo bilo kojeg sadržaja koji se prenosi putem usluga Indomio.hr.
  • Postavku, objavu slanje e-poštom ili na neki drugi način postavku bilo kog sadržaja od strane osobe koja nema pravo učiniti taj sadržaj dostupnim, prema bilo kojem zakonu ili u fiducijarnim odnosima.
  • Prijenos, objavljivanje, slanje e-pošte, slanje ili na drugi način instaliranje softvera ili sadržaja bilo koje vrste (tekst, slika, zvuk, video, animacija) kojim se krše prava intelektualnog vlasništva bilo koje stranke (uključujući poslovne tajne).
  • Prijenos, objavljivanje, slanje e-pošte, prenošenje ili na drugi način instaliranje neželjenog ili neovlaštenog oglašavanja ili promotivnog materijala, junk mail "neželjenih pošte", spam "neželjene pošte" i bilo kojeg drugog oblika neželjenog oglašavanja bilo kojeg sadržaja.
  • Prijenos, objavljivanje, slanje e-pošte, slanje ili na drugi način postavljanje i / ili promoviranje i / ili činjenje dostupnim bilo kojeg sadržaja koji sadrži softverske viruse ili bilo koji drugi kod računala, datoteke ili programe osmišljene za prekid, uništavanje ili ograničavanje funkcije bilo kog kompjuterskog softvera ili hardvera ili telekomunikacijske opreme.
  • Namjerno ili nenamjerno kršenje bilo kojeg važećeg lokalnog, nacionalnog, europskog ili međunarodnog zakona i / ili bilo kojeg propisa koji ima zakonsku snagu i koji se tiče i / ili pokriva bilo kakve usluge Indomio.hr.
  • Ometanje privatnosti na bilo koji način, privatnih i socijalnih prava drugih korisnika / pretplatnika (kao što su prikupljanje i / ili podhranjivanje podataka drugih korisnika / pretplatnika).
Korisnik / pretplatnik Indomio.hr razumije i slaže se da Indomio.hr ne proverava sadržaj unaprijed Indomio.hr ali da njegovi suradnici imaju pravo (ali ne i obvezu) prema vlastitom nahođenju odbiti objavljivanje, objavljivanje, prijenos, prijenos ili ukloniti bilo koji sadržaj koji je dostupan na Indomio.hr. Dodatno, Indomio.hr i njegovi suradnici zadržavaju pravo uklanjanja bilo kojeg sadržaja koji krši postojeće uvjete upotrebe.
Korisnik / pretplatnik razumije i suglasan je da mora procijeniti i podnijeti sve rizike povezane s upotrebom bilo kojeg sadržaja, uključujući bilo kakvo oslanjanje na točnost, potpunost i / ili korisnost takvog sadržaja. U tom smislu korisnik / pretplatnik razumije i slaže se da se ne može oslanjati na bilo koji sadržaj koji je stvorio Indomio.hr Ili je postavljen na Indomio.hr Za objavljivanje / prijenos, uključujući informacije dostupne u Indomio.hr I ostale usluge Indomio.hr.
Korisnik / pretplatnik razumije i prihvaća globalnu prirodu Interneta i dužan je poštivati ​​lokalna pravila ponašanja svake zemlje. Osobito korisnik / pretplatnik je dužan pridržavati se zakona koji se odnose na prijenos podataka iz Grčke i Europe prema drugim zemljama.


4. Dopuštenje oglašavačima

Pretplatnik koji postavlja i / ili objavljuje podatke, podatke, tekstove, grafike, fotografije, slike, video zapise i poruke dopušta slanje i / ili objavljivanje oglasa od strane Indomio.hr na relevantnim stranicama / uslugama.

5. Odšteta - Odšteta

Korisnik / pretplatnik Indomio.hr razumije i slaže se da je isključivo odgovoran za naknadu štete Indomio.hr I njegovim saradnicima za bilo kakav pravni spor koji može nastati između Indomio.hr I bilo kojeg trećeg lica, zbog sadržaja koje korisnik / pretplatnik stavlja na raspolaganje za prijenos, objavljivanje ili drugi prijenos putem usluga Indomio.hr.

6. Izmjene o prestanku usluge

Indomio.hr zadržava pravo izmjene i / ili prekida privremeno ili trajno svojih usluga (ili bilo kog njihovog dijela) sa ili bez prethodne obavijesti korisnicima / pretplatnicima.

PAŽNJA: Nalog pretplatnika automatski će se ukinuti u slučaju da se nijedna od usluga ne koristi u roku od dva mjeseca. Nakon prestanka rada naloga User ID na adresi Indomio.hr je slobodan. Kao rezultat, može ga koristiti bilo koji novi pretplatnik.

7. Trajanje

Pretplatnik razumije i slaže se da Indomio.hr Zadržava isključivo pravo ukinuti uporabu pristupnog koda svojim uslugama i / ili ukidanje dostupnosti svog sadržaja onim pretplatnicima za koje se vjeruje da su prekršili uvjete korištenja.

8. Oglašavanje

Indomio.hr ne snosi odgovornost za komunikaciju korisnika / člana s pružateljima usluga treće strane koji se oglašavaju Indomio.hr i za eventualne poslovne odnose koji mogu proizaći iz njihovog kontakta.

9. Troškovi proizvoda

Informacije o cijenama koje se nalaze na ovim stranicama prikazane su samo u informativne svrhe i ne predstavljaju ponude za te proizvode. Navedene cijene su predložene i mogu se razlikovati od cijena koje će dobiti svaki pretplatnik. Kupnja bilo kojeg od proizvoda podliježe uvjetima i odredbama relevantnog privatnog ugovora o prodaji koji je sklopljen između pretplatnika i potencijalnog kupca.

10. Prava intelektualnog i industrijskog vlasništva - zaštitni znakovi

Sadržaj stranice je intelektualno vlasništvo firme Indomio.hr Svi trgovački znakovi, logotipi i oznake usluga koji se pojavljuju na web stranici su u vlasništvu tvrtke Indomio.hr ili trećih strana. Osim izričito navedenih iznimaka (intelektualnih prava trećih strana, suradnika i entiteta), cijeli sadržaj Indomio.hr, uključujući slike, grafiku, fotografije, nacrte, tekstove, usluge i sve datoteke ove web stranice općenito je intelektualno vlasništvo, registrirani zaštitni znakovi i oznake usluga tvrtke Indomio.hr i zaštićen je odgovarajućim odredbama grčkog i europskog zakona i međunarodnih konvencija i ugovora. Prema tome, niti jedan od njih ne smije se prodavati, kopirati, mijenjati, reproducirati, ponovno objavljivati ​​ili prenositi, niti distribuirati na bilo koji način, u cijelosti ili djelomično. Jedina iznimka je slučaj jednokratne upotrebe kopije dijela sadržaja na jednostavnom osobnom računalu, za osobnu upotrebu, ali ne i za javnu ili komercijalnu upotrebu i bez brisanja izvornog znaka Indomio.hr, bez kršenja odgovarajućih intelektualnih i industrijskih prava vlasništva na bilo koji način. Ostali proizvodi ili usluge navedeni na web stranici mogu nositi zaštitne znakove odgovarajućih organizacija, tvrtki, subjekata sa kojima surađuju, udruženjima ili publikacijama i oni su njihova intelektualna i industrijska imovina te stoga ti subjekti snose odgovarajuću odgovornost. Korisnik / pretplatnik razumije i suglasan je da on / ona nema pravo reproducirati, kopirati, prodati, ponovno prodavati i / ili iskoristiti za bilo koje komercijalne svrhe sadržaj Indomio.hr.

11. Ograničenje odgovornosti

Zbog prirode Interneta, ni u kojem slučaju, uključujući slučaj nepažnje i povrede sigurnosti, Indomio.hr ne odgovara za bilo kakav gubitak ili štetu koju gost / korisnik / pretplatnik stranica, usluga, opcija i sadržaja Indomio.hr mogu imati. Gost / korisnik / pretplatnik mora poduzeti sve radnje u cijelosti na vlastiti rizik. Sadržaji Indomio.hr su prikazani "kakvi jesu", bez jamstva bilo koje vrste izražene i / ili podrazumijevane na bilo koji način. U najvećoj mjeri i u skladu sa zakonom Indomio.hr se izričito odriče svih jamstava bilo koje vrste, bez obzira jesu li izražene ili podrazumijevane, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumijevana jamstva za trgovanje i prikladnost za određenu svrhu.

12. Isključenje odgovornosti za informiranje i savjetovanje

Sadržaj i informacije sadržane u Indomio.hr čine uslugu gostu / korisniku / pretplatniku Indomio.hr I zajednici korisnika Interneta općenito i ne smiju, ni pod kojim okolnostima, smatrati pouzdanim informacijama i / ili savjetima ili u svakom slučaju prikrivati ​​bilo kakav poticaj (ne) poduzimati određene radnje. Indomio.hr obavlja prikupljanje, obradu i distribuciju svog sadržaja, bez da u svakom slučaju jamči točnost, cjelovitost, dostupnost i adekvatnost uopće, kao i da će usluga biti bez pogrešaka, pogotovo zbog velike količine podataka i zbog sudjelovanja trećih lica (osoba ili subjekata) tijekom njegove primarne obrade i prikupljanja. Slijedom toga, gosti / pretplatnici / Indomio.hr koriste usluge na vlastitu inicijativu i preuzimaju određenu odgovornost za provjeravanje pruženih informacija.

13. Veze na druge web stranice

Indomio.hr ne kontrolira dostupnost, sadržaj, privatnu politiku, kvalitetu i cjelovitost usluga drugih web stranica i web stranica na koje je povezana putem linkovs, hiperlinkova ili banera za oglašavanje. Slijedom toga, za bilo kakav problem koji bi se mogao pojaviti tijekom posjeta / uporabi, korisnik bi trebao izravno kontaktirati odgovarajuće web stranice koje snose cjelokupnu odgovornost za pružanje svojih usluga. Indomio.hr ne prihvaća odgovornost za sadržaj ili usluge web stranica sa kojima je povezan na bilo koji drugi način.

14. E-trgovina

Indomio.hr svojim pretplatnicima pruža mogućnost kupnje usluga, putem aplikacija za e-trgovinu, prema specifičnim uvjetima koji propisuje njeno korištenje i obezbeđuje zaštitu osobnih podataka koje pretplatnici daju za korištenje tih usluga.

U slučaju da se transakcije putem aplikacije za e-trgovinu obavljaju između pretplatnika i Indomio.hr, Indomio.hr dužan je poštivati ​​Odluku Z1-496 / 2000 o prodaji na daljinu i odredbe Zakona 2251/1994 za zaštitu potrošača. Dakle, Indomio.hr dužan je obavijestiti potencijalnog klijenta o: a) bitnim obilježjima usluga koje pruža, b) cijeni, c) količini, d) PDV-u, ukoliko nije uključen u cijenu, e) načinu plaćanja, f ) načinu dostave i izvršenja, g) trajanju valjanosti ponude ili njegove cijene i h) pravu povlačenja.

Pristup stranicama / uslugama Indomio.hr ne podrazumijeva dodatne troškove, osim stopa na snazi ​​za opći pristup Internetu, kako su ih formulirali internet provajderi i plaća se isključivo za njih.

15. Primjenjivi zakon i drugi uvjeti

Gore navedeni uvjeti korištenja Indomio.hr, kao i njihove izmjene i dopune, reguliraju i ispunjavaju grčki zakon, zakon Europske unije i relevantni međunarodni ugovori. Bilo koja odredba gore navedenih uvjeta koja nije u skladu sa zakonom prestaje važiti ipso jure i uklanja se iz ovog dokumenta, a da u svakom slučaju ne krši valjanost drugih uvjeta. Ovaj dokument je potpuni ugovor između Indomio.hr i gosta / korisnika / pretplatnika njegovih stranica i usluga i ne odnosi se na nikog drugog osim na njih. Nijedna izmjena ovih uvjeta neće se uzeti u obzir ili će biti dio ovog sporazuma, osim ako nije navedena u pisanom obliku i uključena u nju.