Povjerite Vašu nekretninu agenciji za nekretnine

Obavijestite sve agencije za nekretnine u oblasti gdje se Vaša nekretnina nalazi!

Uštedite vrijeme

Slanjem samo jedne poruke možete obavijestiti sve agencije za nekretnine u mjestu Vašeg interesa, da tražite nekretnine na toj lokaciji.

Odaberite s kim želite surađivati

Dobit ćete velik broj poruka od agencija koje će Vam ponuditi usluge. Na Vama je da odaberete sa kojom želite surađivati.

Zahtjev ponude nije slanje oglasa

Zahtjev sadrži Vašu zainteresiranost za suradnju sa agencijom za nekretnine. Agencija će samo u slučaju da dođe do suradnje imati mogućnost oglašavanja Vaše nekretnine na oglasniku Indomio.

Informacije o nekretnini:

*
*
*
*

Kontakt detalji: